Tjänster

Bygg- & projektledning

Bygg- & projektledning är vår vardag, vi arbetar efter projektanpassade planer för att minimera att misstag begås med fördyring och försening som följd. Vi bistår med allt från förfrågningsunderlag, kontrakt, startmöten, byggmöten, ekonomimöten samt uppföljning och upprättar ÄTA-listor.

Projekteringsledning

Vid projekteringsledning hjälper vi kunden att identifiera och prioritera de krav som styr projektet. Utifrån detta samordnar vi utformningen av handlingar i byggprocessens samtliga skeden med fokus på att skapa största möjliga värde för kunden.

Kontrollansvar enligt PBL

Som kontrollansvarig så bistår vi byggherren med att ta fram kontrollplan som kommer ligga till grund för genomförandet av entreprenaden. Vi ser till att kontrollplanen följs, är med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

BAS-P

Vi har utbildad personal med gedigen erfarenhet och kunskap inom arbetsmiljö. De som planerar och projekterar, det vill säga projektörerna (arkitekter, konstruktörer med flera), ska lämna uppgifter till BAS-P. BAS-P sammanställer uppgifterna, oftast i en arbetsmiljöplan. BAS-P är ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns innan byggarbetsplatsen etableras.

Status– & entreprenadbesiktning

Vi tillhandahåller en komplett besiktningsgrupp som anpassas till varje specifikt projekt.

För oss finns det inga omöjliga projekt!

Vi erbjuder helhetslösningar inom bygg- & projektledning

Meny