Inflyttning för Domarringens fritidsklubb och Tunets Fritidsgård

Nyheter
CSK Projekt har på uppdrag av Uppsala kommun skolfastigheter AB ordnat en moduluppställning för Domarringens Fritidsklubb och Tunets Fritidsgård. Verksamheterna har tidigare huserat i en äldre moduluppställning men denna ska nu ersättas med en permanent byggnad. Under byggtiden evakueras verksamheterna…

Stor fotbollshall i Upplands Väsby invigd

Nyheter
Upplands Väsby kommun har nu invigt en fullstor fotbollshall med konstgräs i Vilundaparken. Den stora 11-mannaplanen går att dela in i fyra mindre delar med ridåväggar. I april 2021 påbörjades byggnationen och Jan Dirmeus från CSK Projekt har varit byggledare.…

Samverkan för Gunsta skola och idrottshall

Nyheter
Södra Gunsta har växt snabbt under de senaste åren och det planeras för ytterligare bostäder, förskola, skola och service i området. CSK Projekt arbetar som projektledare åt Uppsala kommun skolfastigheter AB i arbetet med en skola i Gunsta för 630…

Nyhetsarkivet

Takkonsult åt SISAB
Vi har blivit tilldelade första plats på ramavtal gällande takkonsultjänster åt SISAB. SISAB, Skolfastigheter…
Nyheter
Nya Viraskolan
Upplands Väsby kommun har tagit beslutet att riva och bygga upp nya Viraskolan i…
Nyheter
Upphandling pågår
Nu pågår upphandlingen för Kvarngärdesskolan, Bälinge skola och Bälingeby förskola. I takt med att…
Nyheter
Meny