Fortsatta besiktningsuppdrag åt Uppsala kommun skolfastigheter

Nyheter
CSK Projekt har tilldelats första plats på ramavtal gällande besiktningsman för Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Skolfastigheter äger och förvaltar lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet inom Uppsala kommun. Avtalet omfattar besiktningsmän inom disciplinerna bygg, VVS, mark, el/tele/larm/passage, styr, tak, fasad, storkök,…

Hebyfastigheter ny kund i affärsområde Uppsala

Nyheter
CSK Projekt utökar sin kundbas i Uppsala med Hebyfastigheter, Hebygårdar och Heby kommun. Ramavtalet omfattar projektledning, byggledning, arbetsmiljösamordnare, projekteringsledning och kontrollansvarig. Hebyfastigheter och dess dotterbolag Hebygårdar äger och förvaltar skolor, daghem, äldreboenden, lägenheter och andra offentliga fastigheter. CSK Projekt ser…

CSK välkomnar Patrik Lundqvist!

Nyheter
Vårt kontor i Arlandastad förstärks med ytterligare en bygg- och projektledare. Patrik har lång erfarenhet från entreprenörssidan, där han bland annat har arbetat som platschef och arbetschef. Under sin första tid här har han bland annat arbetat med projekt åt…

Nyhetsarkivet

CSK Projekt + SISAB
Vi är otroligt stolta över att ha tecknat ramavtal med SISAB, Skolfastigheter i Stockholm…
Nyheter
Takkonsult åt SISAB
Vi har blivit tilldelade första plats på ramavtal gällande takkonsultjänster åt SISAB. SISAB, Skolfastigheter…
Nyheter
Nya Viraskolan
Upplands Väsby kommun har tagit beslutet att riva och bygga upp nya Viraskolan i…
Nyheter
Upphandling pågår
Nu pågår upphandlingen för Kvarngärdesskolan, Bälinge skola och Bälingeby förskola. I takt med att…
Nyheter