Besiktningen av Liljevalchs konsthall fortsätter

Nyheter
Stockholms stad bygger ut Liljevalchs konsthall på Djurgården och CSK Projekt har fått uppdraget att utföra slutbesiktningen av den nya tillbyggnaden. CSK tillhandahåller hela besiktningsorganisationen med nio olika discipliner och har under byggets gång genomfört löpande förbesiktningar. Det här är…

Nytt avtal med Uppsala kommun

Nyheter
CSK Projekt har tilldelats första plats på ramavtal som besiktningsmän och kontrollansvarig åt Uppsala kommun, Uppsala kommuns fastighets AB, Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsalahem AB och flera andra kommunala bolag. Uppdraget består av besiktningar för ny-, ombyggnads- och underhållsentreprenader…
Besiktning pågår utomhus

Fantastiskt resultat på nöjdkundundersökningen

Nyheter
Resultatet från vår senaste kundundersökning visar att CSK Projekt fortsätter att ha väldigt nöjda kunder. Att sträva mot ständig förbättring och nöjda kunder är en central del i vårt kvalitetsarbete. CSK Projekt har sedan 2019 ett kvalitets- och miljöledningssystem certifierat…

Nyhetsarkivet

Upphandling pågår
Nu pågår upphandlingen för Kvarngärdesskolan, Bälinge skola och Bälingeby förskola. I takt med att…
Nyheter
Meny