Status– och entreprenadbesiktning

Vi tillhandahåller en komplett besiktningsgrupp som anpassas till varje specifikt projekt. Vi är helt oberoende och ni får alltid ett opartiskt besiktningsutlåtande. Hos oss får du personlig service.

Statusbesiktning & inventeringar

Psst!
När kollade ni era tak senast?

Visste du att det är fastighetsägarens ansvar att se till att snö och is inte ska kunna rasa och skada någon? Uppfyller era tak lagkraven?

Statusbesiktningar kan användas för att öka kunskapen om ett byggnadsbestånds underhållsbehov, för att underlätta prioriteringar och för att få en mer långsiktig underhållsplanering. Syftet kan även vara att ta fram en övergripande status för ett större bestånd som underlag till olika beslut. Oavsett syftet är grunden för statusbesiktningar att på ett systematiskt sätt gå igenom byggnaders skick och status.

Genom att använda sig av ett standardiserat sätt säkerställs kvaliteten och jämförbarheten mellan olika byggnader. CSK Projekt erbjuder totallösningar av statusbesiktningar och inventeringar, inga uppdrag är för stora eller för små!

Besiktning av tak
Besiktning pågår av lekpark

Lekplatser

För oss är detta ingen lek.
Görs årlig säkerhetsbesiktning?

Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som ansvarar för att en lekplats är säker. Detta gäller oavsett vem fastighetsägaren är – kommuner, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar har alla samma ansvar.

En befintlig lekplats ska vara säker oavsett när den byggdes enligt produktsäkerhetslagen. Detta innebär att en befintlig och en ny lekplats ska uppfylla samma säkerhetskrav.

Innan en ny lekplats sätts i bruk bör en installationsbesiktning utföras för att bedöma om lekplatsen uppfyller de krav på säkerhet som finns i standarderna SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Alla lekplatser, oavsett ålder, skall besiktas årligen av en person med rätt kompetens. Vi har idag en besiktningsgrupp som är specialister på besiktningar av lekplatser och flera av våra besiktningsmän är SBR-certifierade.

Entreprenadbesiktningar

En billig försäkring.
Inga garantier innan slutbesiktning!

Det finns flera olika typer av besiktningar, till exempel förbesiktningar, slut- besiktningar och garantibesiktningar.

Gemensamt för alla är att de har en avgörande roll i byggprocessen. Vid en besiktning undersöks det ifall hela eller delar av entreprenaden är utförd kontraktsenligt, om det finns eventuella fel i entreprenaden och om entreprenaden ska godkännas eller inte.

När entreprenaden är godkänd börjar garantitiden att gälla.

Vi kan erbjuda entreprenadbesiktningar på samtliga discipliner och här kan vi även skräddarsy totallösningar. Flera av våra besiktningsmän är SBR-certifierade.

Besiktning pågår utomhus
Personal besiktar byggnad

Information

Engagemang och effektivitet.
Hos oss får du personlig service!

Som besiktningspersoner är vi helt oberoende och ni får alltid ett opartiskt besiktningsutlåtande. Detta är ett verktyg för att se till att eventuella fel åtgärdas i tid och att ansvaret hamnar på rätt part.

Vi är anslutna till Svenska Byggingenjörernas Riksförbund (SBR) och anlitas av både byggherrar och entreprenörer. CSK Projekt är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär att kvalitet och miljö genomsyrar allt vi gör, både internt och i våra uppdrag.

Våra ledord engagemang och effektivitet vägleder oss i allt vi gör – hos oss får du personlig service!

Referensprojekt

Vi har erfarenhet från stora och små projekt.

Stockholmshem
Statusbesiktning av tak på Stockholmshems hela fastighetsbestånd.

Upplands Väsby kommun
Statusinventering av Upplands Väsby kommuns hela fastighetsbestånd.

Uppsala kommun skolfastigheter
Entreprenadbesiktning efter renovering av Katedralskolan.

Stockholms stad
Entreprenadbesiktning för tillbyggnad av Liljevalchs konsthall.
Entreprenadbesiktning efter ombyggnation av utomhusbad Järvabadet.

För mer information ring 010-178 30 30

För oss finns det inga omöjliga projekt! Din självklara partner inom besiktningar.