CSK Projekt AB

Vårt mål är att ni ska se oss som ett självklart val när ni ska välja samarbetspartner för era framtida byggprojekt. Kunskapsbasen är bred och sträcker sig från förprojektering via slutbesiktning till förvaltning. Vi bygger vårt företagande på engagemang, lyhördhet och idérikedom, där vi sätter vår beställares ekonomi och intressen i första hand.

VÅRA TJÄNSTER
SENASTE NYTT

Referenser

Ringblommans Förskola

Sundbyskolan

Träkvista skolan

Next Ekerö Kommun

Gottsundaskolan

Jumkils skola och förskola

Din självklara partner inom bygg- & projektledning

Vår kunskapsbas är bred och sträcker sig från förprojektering via slutbesiktning till förvaltning. Vill du bli kontaktad av oss?

Meny