Projektledning

Projektledning är vår vardag, vi arbetar efter projektanpassade planer för att minimera att misstag begås med fördyring och försening som följd. Vi bistår med allt från förfrågningsunderlag, kontrakt, startmöten, byggmöten, ekonomimöten samt uppföljning och upprättar ÄTA-listor.

Projektledare

Vi arbetar för att processen framåt blir smidig och kostnadseffektiv.

Oavsett i vilket skede vi kommer in i så arbetar vi för att processen framåt ska bli så smidig och kostnadseffektiv som möjligt.

Som projektledare arbetar vi i ett nära samarbete med dig som kund. Vi är flexibla och bidrar med vår kompetens inom de områden där du ser att behovet finns. Vi kan antingen agera som stödfunktion eller gå in och driva ett projekt självständigt och målinriktat. Allt beror på vad du som kund önskar.

Våra projektledare är vana vid att arbeta i alla olika skeden av byggprocessen – detaljplan, förstudie, programhandling, systemhandling, bygghandling, produktion och eftermarknad.

Projekteringsledare

Vårt mål är att skapa en så bra slutprodukt som möjligt.

Vid projekteringsledning hjälper vi kunden att identifiera och prioritera de krav som styr projektet.

Som projekteringsledare arbetar vi med att organisera och samordna projekteringen för att du som kund ska få en så bra slutprodukt som möjligt utifrån ställda krav och beslutad budget.

Våra projekteringsledare hjälper dig i arbetet med att upprätta allt ifrån systemhandlingar, bygglovshandlingar, kalkylhandlingar, bygghandlingar och förfrågningsunderlag.

Byggledare

Som byggledare arbetar vi med att representera dig som kund under produktionsskedet.

Här fungerar byggledaren som din förlängda arm ute i produktion under genomförandet av projektet.

Ett vanligt förfarande är att CSK Projekt har varit med i projektet redan i tidigare skeden så som förstudie, programhandling och detaljprojektering innan vi slutligen går in som byggledare under produktionen.

Detta förfarande skapar stort mervärde för dig som kund eftersom vår byggledare då har stor kännedom om bakgrunden i projektet. Vi är självklart även vana vid att introduceras enbart i produktionsskedet.

Kontrollansvarig och BAS-P

Kontrollplan och arbetsmiljölagen.

Kontrollansvarig enligt PBL
En kontrollansvarig behövs i byggprojekt enligt plan- och bygglagen, förutom vid relativt okomplicerade åtgärder. Den kontrollansvarige hjälper dig att ta fram en kontrollplan samt se till att gällande bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs under byggtiden. Alla våra kontrollansvariga är certifierade, vilket är ett krav för att få utföra uppgiften.

BAS-P
En byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) behövs i byggprojekt enligt arbetsmiljölagen.BAS-P samordnar projektörernas arbete för att deras lösningar inte ska skapa arbetsmiljörisker under produktionsskedet eller vid brukandet av lokalerna. Alla våra BAS-P är utbildade och har erforderlig erfarenhet.

Referensprojekt

Vi har erfarenhet från stora och små projekt.

Uppsala kommun skolfastigheter AB
Nyproduktion Kvarngärdesskolan F-9 för 990 elever och tillhörande evakueringslösning för 670 elever.

Micasa fastigheter
Ombyggnation av lokaler till lägenheter, renovering av garage och innergård på Sörklippans vård- och omsorgsboende.

Berkos fastigheter AB
Nyproduktion av verkstad, kontor och lagerlokaler.

Ekerö kommun
Ombyggnation av kommunhus under pågående verksamhet.

Vad våra kunder säger om oss

Våra kundundersökningar visar att vi har mycket nöjda kunder!

På frågan om hur sannolikt det är att du som kund skulle rekommendera CSK Projekt till någon du känner på en skala mellan 1 till 10 fick vi medelvärdet 9,22 och över hälften av de svarande gav oss betyget 10!

Våra kunder beskriver oss som:

  • Engagerade och noggranna
  • Anpassningsbara och självgående
  • Professionella och pålitliga
  • Kommunikativa och lyhörda
  • Trygga och förtroendeingivande
  • Prestigelösa och samarbetsvilliga

För mer information ring 010-178 30 30

För oss finns det inga omöjliga projekt! Din självklara partner inom besiktningar.