Arbeta hos CSK Projekt

Vi bygger vårt företagande på engagemang, lyhördhet och idérikedom, där vi sätter vår beställares ekonomi och intressen i första hand. Hos oss får du möjlighet att växa med komplexa och utmanande projekt! Vi har alltid behov av duktiga medarbetare.

Lediga tjänster