VD HAR ORDET

Vår modell och vårt fokus på tjänster inom byggadministration skapar stora värden för våra kunder.

Arlandastad i februari 2020

Under mina 7 år på CSK har företaget utvecklats från att vara en lokal aktör i Arlandastad till att bli ett varumärke i Mälardalsregionen.

Framgången bygger till stor del på styrkan i CSK-modellen – att arbeta med stort kundfokus, effektiva interna processer och de bästa medarbetarna i branschen.

Vår modell och vårt fokus på tjänster inom byggadministration skapar stora värden för våra kunder.

Jag kan faktiskt inte tänka mig en bättre organisation att leda, som på detta sätt driver en hållbar utveckling av samhället.  Med vår platta organisation och vårt prestigelösa arbetssätt arbetar vi nära kunderna.

Kunder ska komma till oss med höga förväntningar och vi ska leverera genom att erbjuda rätt expertis, en djup förståelse för kundens verksamhet och vara enkla att samarbeta med.

Det är därför positivt att vår kundnöjdhet bekräftades genom våra mätningar. Nöjda kunder genererar spännande uppdrag, vilket i sin tur leder till att CSK blir en intressant och utvecklande arbetsplats. En självklar utgångspunkt är också att vi är en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Det stärker vår förmåga att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna i branschen, samtidigt som det ger förutsättningar för att skapa nya spännande projekt. Med duktiga medarbetare vinner vi fler nya, spännande uppdrag. Och på så sätt skapas en positiv spiral som genomsyrar utvecklingen av hela företaget.

År 2019 var ännu ett nytt framgångsrikt år för CSK. Samtliga affärsområden och kontor visar en positiv tillväxt. Bolagets organiska tillväxt uppgår till över 30 procent.

CSK är verksam i en framtidsbransch och det är vårt ansvar att fortsätta förvalta våra kunder och medarbetares förtroende. Våra ledord, engagemang och effektivitet, ska även framöver vara levande.