Förbesiktningar och skyddsronder viktigt under historisk renovering

Nyheter

Familjebostäder har under 1,5 år renoverat yttertaket på den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden i kvarteret Kikaren som ligger i hjärtat Vasastan i Stockholm. Kvarteret Kikaren uppfördes år 1910 och består av både lägenheter och skolan Lilla Adolf Fredrik.

Under renoveringen genomförde CSK Projekt löpande förbesiktningar i takt med att de olika etapperna färdigställdes. Vi ansvarade även för veckovisa skyddsronder, vilket var särskilt viktigt i och med att gården nedanför huset användes av hyresgäster och som skolgård under hela renoveringen. I början av 2022 godkändes entreprenaden av besiktningsman Andreas Knopf.

Säkerhet på byggarbetsplatsen är alltid viktigt men i detta fall var det extra viktigt, säger Andreas Sincek som var skyddsrondsansvarig på detta projekt. Vi hade en skolgård där barn var ute och lekte och boende som skulle ta sig till och från sina hem, samtidigt som arbete skedde på hög höjd och på branta tak.

Dela:

Läs mer