Fortsatta besiktningsuppdrag åt Uppsala kommun skolfastigheter

Nyheter

CSK Projekt har tilldelats första plats på ramavtal gällande besiktningsman för Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Skolfastigheter äger och förvaltar lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet inom Uppsala kommun.

Avtalet omfattar besiktningsmän inom disciplinerna bygg, VVS, mark, el/tele/larm/passage, styr, tak, fasad, storkök, lekplats och kontrollansvarig. CSK har sedan tidigare ramavtal inom besiktning med Skolfastigheter och har nu getts möjligheten att fortsätta detta samarbete.

Dela:

Läs mer