Upphandling pågår

Nyheter

Nu pågår upphandlingen för Kvarngärdesskolan, Bälinge skola och Bälingeby förskola.

I takt med att befolkningen i Uppsala ökar så ökar även behovet av skol- och förskoleplatser. För att kunna tillgodose detta behov ska Kvarngärdesskolan, Bälinge skola och Bälingeby förskola rivas för att ge plats åt nya större lokaler.

Idag har Kvarngärdesskolan plats för ca 550 elever och Bälinge skola ca 420 elever. Den nya Kvarngärdesskolan planeras för 990 elever och består av två skolbyggnader, uppdelat på årskurserna F–6 och 7–9. Skolan ska även ha en idrottshall med plats för matsal och tillagningskök. Bälinge skola ska dimensioneras för 630 elever i årskurserna 1-6. En ny skolbyggnad och ny matsal med tillagningskök ska byggas. Även förslag på lokaler för fritid och kulturverksamhet ska tas fram. Bälingeby förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola med plats för 8 st avdelningar med sammanlagt 144 barn planeras. Även tillagningskök skall inrymmas i lokalerna.

CSK Projekt ombesörjer projektledningen för de två nya skolorna, förskolan och evakueringen av eleverna under byggtiden. Projekten, som nu ligger ute på upphandling, ska utföras i samverkansform mellan Uppsala Kommun Skolfastigheter och de entreprenörer som kommer att tilldelas kontrakten.

Vi hoppas på att vi får in många anbud. Det här är två stora projekt och vi vill få till så givande samverkan i projekten som möjligt, säger Jonny Strandberg, vice VD på CSK som arbetar med projekten. Uppsala skolfastigheter har höga ambitioner när det gäller de två nya skolorna och förskolan och vi ser fram emot att leda det in i mål.

Förslag på placering av nya Bälinge skola och matsal.

Dela:

Läs mer