På väg mot ISO-certifiering

Nyheter

Under året har alla medarbetare på CSK Projekt engagerats i målet om att certifiera oss enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Det är många krav som ska uppfyllas men vi är nu en god bit på väg! Syftet med certifieringen är att kvalitetssäkra våra tjänster, minska vår miljöpåverkan och att ständigt bli lite bättre.

För att nå målet om en certifiering har vi tagit fram en kvalitets- och miljöpolicy som utgör grunden i vårt kvalitets- och miljöarbete. Utifrån det har vi tillsammans arbetat fram mål och aktiviteter, där vi till exempel har börjat mäta kundnöjdheten som ett nyckeltal. Idag är våra kunder redan väldigt nöjda med våra tjänster och vi vill såklart upprätthålla det betyget i framtiden.

Vi vill att CSK Projekt ska associeras med ordet kvalitet! Vi har under året lagt ner mycket tid på att strukturera och förbättra vårt arbetssätt. Förhoppningen är att detta ska leda till en ökad leveranssäkerhet och vara en trygghet för både våra kunder och medarbetare, säger Johan Köling, VD på CSK. Nu gäller det bara att få ihop de sista bitarna, så vi är redo för certifiering.

Dela:

Läs mer