Projektledning åt Vallentuna kommun

Nyheter

Vi har tilldelats första plats på ramavtal för projekt-, projekterings- och byggledningstjänster samt KA för husprojekt åt Vallentuna kommun. Ramavtalet är upphandlat åt Teknik- och fastighetsförvaltningen, som förvaltar merparten av kommunens verksamhetsfastigheter, skolor, förskolor, äldreboenden, gruppbostäder m m. I förvaltningen ingår även bostadsbolaget Össebyhus. Fastighetsbeståndet är på ca 150 000 m2.

Jag blir så glad varje gång vi får en ny kund och möjligheten att påbörja ett nytt samarbete, säger Andrés Heredia-Toledo, affärsområdeschef Stockholm. Vi ser fram emot att vara med och utveckla Vallentuna.

Uppdragen kommer i huvudsak att gälla projekt inom gruppboende, äldreboende, skola, förskola, kontor, kultur, idrottsanläggningar, fritids och andra typer av allmännyttiga lokaler.

Dela:

Läs mer