Vi fortsätter att ha väldigt nöjda kunder!

Nyheter

För tredje året i rad har vi skickat ut en kundundersökning och fått tillbaka ett fantastiskt resultat. Kundundersökningen är en del av vårt kvalitetsarbete och resultatet används för att för att förbättra vår verksamhet. CSK Projekt har sedan 2019 ett kvalitets- och miljöledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Ännu ett otroligt bra resultat på vår kundundersökning! Jag blir extra stolt över att se att kunderna upplever våra medarbetare som tillgängliga med stor handlingskraft – det stämmer väl överens med våra ledord engagemang och effektivitet, säger Johan Köling, VD på CSK Projekt. Sen vill jag även tacka våra kunder som tog sig tid att svara på vår enkät, det betyder mycket för oss.

Utdrag från resultatet

  • På frågan om hur sannolikt det är att man skulle rekommendera oss till någon man känner på en skala 1–10 får vi medelvärdet 9,22 och över hälften av de svarande gav oss betyget 10.
  • Det högsta medelvärdet på någon fråga gäller hur man upplever våra medarbetares samarbetsförmåga, där får vi medelvärdet 9,50 av 10!
  • Vi beskrivs bland annat som professionella, engagerade och kompetenta med ett gott bemötande.

Dela:

Läs mer