Nöjda kunder – vårt engagemang syns

Nyheter

För femte året i rad har vi skickat ut en nöjdkundundersökning och fått tillbaka ett fantastiskt resultat. Kundundersökningen är en del av vårt kvalitetsarbete och resultatet används för att för att förbättra vår verksamhet.

Nöjda kunder är en av våra viktigaste målsättningar och jag gläds över att vårt NKI-resultat visar just det. Jag rikta ett stort tack till alla medarbetare på CSK Projekt och även våra kunder för ett gott samarbete, säger Andrés Heredia-Toledo, vice VD på CSK.

Utdrag från resultatet

På frågan om hur sannolikt det är att man skulle rekommendera oss till någon man känner på en skala 1–10 gav 80 % av de svarande oss betyget 10.

På frågan om hur man upplever våra medarbetares bemötande och samarbetsförmåga på en skala 1–10 får vi medelvärdet 9,60.

Vi beskrivs bland annat som professionella, engagerade, lösningsorienterade och kompetenta.

Dela:

Läs mer